ข้อมูลทั่วไป
คลังความรู้โรงพยาบาลท่าวุ้ง
สรุปข้อมูลตัวชี้วัดงานคุณภาพ(HA)
คำสั่งยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

* คำสั่งแต่งตั้ง

* งบประมาณ

1. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

**วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**
 -17 กุมภาพันธ์ 2560
 -16 มีนาคม 2560

 -1 พฤษภาคม 2560
 - 2 มิถุนายน 2560
 - 3 กรกฎาคม 2560
 - 24 กรกฎาคม 2560
 - 15 สิงหาคม 2560
**แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2561**
*ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1 ปี 2561*
- 10 ตุลาคม 2560
- 1 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อบริจาค สร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
User Info
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: georgewashington
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 5415

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 120
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 120
นโยบายโรงพยาบาล
              เพื่อให้ประชาชนชาวท่าวุ้งได้ยกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้งได้ให้หลักเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาหรือปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพมากขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดcovid-19แบบ next normal ดังนี้

1.ผลลัพธ์การจัดบริการที่เป็นเชิง out come ต้องดีขึ้นยึดผลลัพธ์ที่เป็นเชิง out come มากกว่า out putเช่น การพัฒนาระบบบริการ acute care ในโรคที่สำคัญ (stroke/STEMI/ Sepsis/ covid-19)การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (HT/DM) แบบไร้รอยต่อการพัฒนาระบบบริการ intermediate care  การพัฒนาระบบบริการlong term care การพัฒนาระบบบริการ palliative care

2.ระบบบริการเป็นระบบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ(customer & provider happy)เช่น ปรับปรุงระบบคิวเข้ารับบริการของผู้ป่วย หรือ smart OPD, ปรับปรุงจุดพักคอยป้องกันความแออัดของผู้รับบริการ จัดทำเส้นทางให้กับผู้ป่วยนอกในสิทธิเบิกได้ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น การปรับปรุงห้องน้ำ OPD ใหม่เพื่อให้เพียงพอกับผู้รับบริการ การรักษาแบบใกล้บ้านใกล้ใจ (โครงการ 3 หมอ)

3.การปรับปรุงหรือพัฒนาบริการสามารถสร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลัง (good finance) ให้กับโรงพยาบาลได้โดยการจัดบริการดังกล่าวต้องเป็นการจัดบริการหรือการลงทุนที่มีคุณค่าและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับการเงินการคลังได้ เช่น การปรับปรุงงานบริการตึกผู้ป่วยใน ห้องพิเศษ การปรับปรุงอาคารเพื่อจัดบริการ intermediate care

4.ระบบบริการมีความปลอดภัย (safetyservice) ในโรงพยาบาลเช่น การรักษาระบบบริการให้มีความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตามมาตรฐานด้วย HA และในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 โรงพยาบาลท่าวุ้งเน้นใช้มาตรการ D-M-H-T ที่สำคัญในการจัดบริการของโรงพยาบาล


                                              โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

                                                 15 กันยายน 2564          


 
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2021-12-28 (70 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]