ข้อมูลทั่วไป
คลังความรู้โรงพยาบาลท่าวุ้ง
สรุปข้อมูลตัวชี้วัดงานคุณภาพ(HA)
คำสั่งยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

* คำสั่งแต่งตั้ง

* งบประมาณ

1. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

**วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**
 -17 กุมภาพันธ์ 2560
 -16 มีนาคม 2560

 -1 พฤษภาคม 2560
 - 2 มิถุนายน 2560
 - 3 กรกฎาคม 2560
 - 24 กรกฎาคม 2560
 - 15 สิงหาคม 2560
**แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2561**
*ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1 ปี 2561*
- 10 ตุลาคม 2560
- 1 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อบริจาค สร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
User Info
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: georgewashington
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 5415

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 139
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 139
ผู้บริหาร

 


 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง
นายแทพย์
สันติ ลาภเบญจกุล
  
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
ทญ.เจนจิรา  กล่ำเดช
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
นางวีรวัลย์ ตันจรินทร์

  
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
นางสาววิไลวรรณ  จันทะคัด
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ฯ
นายชาญวิทย์ คุ้มวงศ์

  
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค
ภญ.อรชา  วิใจเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ
นางนิโลบล ลิจุติภูมิ
  
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
น.ส.ภัททิรา  ทองศรี
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
นางสมรัก   ทองหยด

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-06-02 (17194 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]