ข้อมูลทั่วไป
คลังความรู้โรงพยาบาลท่าวุ้ง
คำสั่งยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
User Info
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: goodpumpys
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1963

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 257
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 257
สถิติผู้เยี่ยมชม
รายชื่อบริจาค สร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด
TH-Calendar
พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรสุขภาพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)และการดูแลผู้สูงอายุภายในปี
2564
พันธกิจ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ คุ้มครองผู้บริโภค
และสนับสนุนวิชาการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิและทุติภูมิขั้นต้นเชื่อมโยงทุกเครือข่าย
เป้าประสงค์
ประชากรกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุมีสุขภาพดีสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้ ประชากรกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2.   เพื่อให้ประชากรกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงทุติยภูมิขั้นต้น
3.   เพื่อให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการให้บริการแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ
4.   เพื่อให้มีการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
5.    เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทักษะและขวัญกำลังใจในการทำงาน
6.    เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เข็มมุ่ง
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุ
2.  เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ค่านิยม
เข้าถึงสะดวก  ปลอดภัย  โปร่งใส  และพึงพอใจ
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-20 (6159 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]