ข้อมูลทั่วไป
คลังความรู้โรงพยาบาลท่าวุ้ง
สรุปข้อมูลตัวชี้วัดงานคุณภาพ(HA)
คำสั่งยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

* คำสั่งแต่งตั้ง

* งบประมาณ

1. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

**วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**
 -17 กุมภาพันธ์ 2560
 -16 มีนาคม 2560

 -1 พฤษภาคม 2560
 - 2 มิถุนายน 2560
 - 3 กรกฎาคม 2560
 - 24 กรกฎาคม 2560
 - 15 สิงหาคม 2560
**แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2561**
*ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1 ปี 2561*
- 10 ตุลาคม 2560
- 1 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อบริจาค สร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
User Info
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: georgewashington
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 5415

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 118
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 118
แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชน (5 กลยุทธ์)
    1. สร้างรูปแบบบริการให้ผู้รับบริการ สามารถเข้ารับบริการได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
    2. สร้างรูปแบบบริการ NCD(DM/HT)
    3. สร้างรูปแบบบริการเครือข่ายบริการ (PCC)
    4. สร้างบริการสุขภาพที่ผู้รับบริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ HA
    5. สร้างกิจกรรมบริการเด่นๆในทุกกลุ่มงาน (Aging/ANC/เด็กก่อนวัยเรียน/ Intermediate/Palliative/TB)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะตามรูปแบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (3 กลยุทธ์)
    1. สร้างเสริมบุคลากรให้มีความรู้ทักษะตามรูปแบบริการ (เก่ง)
    2. สร้างเสริมการพัฒนาทางจิตใจของบุคลากร (ดี)
    3. สร้างเสริมบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน (มีสุข)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความมั่นคงด้านการเงิน (3 กลยุทธ์)
    1. เพิ่มรายได้
    2. ลดรายจ่าย
    3. สร้างการบริหารการเงินการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการประเมินผล  (3 กลยุทธ์)
    1. พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HA.IT.)
    2. พัฒนาศูนย์จัดการข้อมูลสารสนเทศ (Data Management)
    3. สร้างระบบการประเมินผลลัพธ์ตามแผนยุทธศาสตร์

     


      
     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-04-21 (8681 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]