ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ-กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)