ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลท่าวุ้ง

วิสัยทัศน์ : (เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มีการพัฒนารูปแบบบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน) ค่านิยม : (มีความเป็นทีม มุ่งเน้นคุณค่า พากันเรียนรู้ )

            โรงพยาบาลท่าวุ้ง ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง ว่าเป็น "อาจารย์แพทย์ในดวงใจ จากบัณฑิตแพทย์รุ่น ๑๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากการเก็บข้อมูลของบัณฑิตแพทย์ที่เข้ารับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา

       โรงพยาบาลท่าวุ้ง เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สาขาทันตกรรม ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดและจองคิว             095-7244240 หรือ 036-481208 ต่อ 114

ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลท่าวุ้ง

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

ตารางการให้บริการ

โรงพยาบาลท่าวุ้ง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

สถิติผู้เข้าใช้งาน