ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลท่าวุ้ง

            โรงพยาบาลท่าวุ้ง ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง ว่าเป็น "อาจารย์แพทย์ในดวงใจ จากบัณฑิตแพทย์รุ่น ๑๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากการเก็บข้อมูลของบัณฑิตแพทย์ที่เข้ารับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา

ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลท่าวุ้ง

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

ตารางการให้บริการ

โรงพยาบาลท่าวุ้ง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

สถิติผู้เข้าใช้งาน