ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา