ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา