รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานบริการ (เพศชาย)และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล