รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ นายช่างเทคนิค