Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่งพนักงานบริการ(เพศชาย)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเสือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา