Author Archives: admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ-กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ-กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)