Category Archives: รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเสือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา